Keuze workshopronde 1 (10:45 - 12:00)

Workshop

Spreker      

1. ABP - Algemene vragen

Door middel van vragen worden jullie meegenomen in de wereld van het pensioen. Hierbij worden aandachtspunten en handvatten aangereikt waarmee zowel de ouderen als de jongeren ervaren dat zij zelf aan het roer staan van hun pensioen. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om in te gaan op vragen die bij jullie spelen als het gaat over pensioen.

Marco Alberts is relatiemanager binnen ABP en neemt jullie mee in de wereld van het pensioen. 

2. Zicht op de risico’s van uw organisatie – risicomanagement in het onderwijs

Risicomanagement is een veel besproken onderwerp in de steeds verdergaande professionalisering van schoolbesturen. Het is een essentieel onderdeel in de planning & controlcyclus van uw organisatie.

Een gedegen risicoanalyse biedt niet alleen een instrument waarmee u de omvang van het benodigde buffervermogen kunt onderbouwen, het creëert ook bewustzijn binnen uw organisatie over de aanwezige risico’s en de wijze waarop hier mee wordt omgegaan.

 

In de praktijk wordt risicomanagement echter vaak als complexe materie ervaren. Hoe krijg ik inzicht in de risico’s die voor mijn organisatie van toepassing zijn? Welke gremia in de organisatie moet ik bij een risicoanalyse betrekken? Hoe schat ik de geïdentificeerde risico’s in naar de kans van voordoen en de impact van elk risico? Hoe verwerk ik beheersingsmaatregelen in de risicoanalyse? En, hoe kom ik op basis van de individuele risico’s tot een inschatting van het benodigde buffervermogen voor mijn organisatie? Zomaar een greep van vragen die wij in de praktijk horen.

 

In de workshop nemen wij u mee in het proces van risicomanagement in het onderwijs. We staan daarbij onder andere stil bij de verschillende aandachtsgebieden waarop het inschatten van risico’s kan plaatsvinden en waarom de deelname van medewerkers uit verschillende lagen van uw organisatie in het proces van risicoanalyse van groot belang is.

 

Anne van der Meulen is manager audit bij Flynth adviseurs en accountants. 

 

3. Hoe word ik een goede functioneel beheerder/key-user?                   

Alle scholen maken tegenwoordig gebruik van verschillende applicaties om de bedrijfsvoering in goede banen te leiden. Het gebruik en beheer van de applicaties is van cruciaal belang om deze goed te laten werken en optimaal in te zetten om de processen te ondersteunen.

Tijdens deze workshop wordt besproken wat de visie is van Gjald om optimaal gebruik te maken van applicaties en hoe je deze het beste kan beheren. Ook wordt de organisatie daarvan uitgewerkt. Dit zal jou als IT professional helpen nog meer succes te boeken in je dagelijkse werkzaamheden.

*Gjald is zoals velen van jullie weten een AFAS partner, maar onze visie op hoe je AFAS gebruikt en beheert zal ook goed werken voor andere applicaties.

Dirk Romeijnders, business consultant en operationeel manager bij Gjald

4. Geef je talent glans                   

Wordt steeds eigen-aardiger en maak de weg vrij om je talent te gebruiken!

 

Kijken naar mensen vanuit de invalshoek van talent of kwaliteit is positief: je probeert het beste in de mensen om je heen en jezelf te ontdekken. Van daaruit kun je jezelf en de ander stimuleren iets met deze kwaliteiten te doen in het leven. Als je dié kwaliteiten gebruikt die precies bij jou én de situatie passen, zal dat over het algemeen positieve effecten hebben voor jezelf en je omgeving. Soms valt dit niet eens zo op, omdat de manier waarop je je gedraagt zo passend is. Je bent dan gewoon jezelf. In deze actieve workshop begrijp je welke soort situaties of personen het beste in je boven brengen en welke of wie je te veel energie kosten. De dingen op je eigen manier doen, leidt niet alleen tot goede resultaten, het geeft ook veel plezier!

Carola Peper is als Pittige Boodschappendame ruim 20 jaar trainer & coach (teambuilding & persoonlijke effectiviteit) vanuit het uitgangspunt dat iedereen ruimschoots talent heeft om z’n werk met veel energie en plezier te doen. 

5. Waar ben ik van?               

Iedereen heeft een rol, een functie. Hoe zijn we ons bewust van het doel van die rol of functie? Waar ligt dan je verantwoordelijkheid in relatie tot resultaten die bijdragen tot dat doel? Dat lijken open-deur vragen, maar ze zijn in de praktijk vaak moeilijk te beantwoorden. Gelukkig hebben we vanuit Kennisnet instrumenten beschikbaar die jullie allemaal daarbij helpt. Deze workshop vanuit Kennisnet gaat over deze instrumenten en waar je wat voor kunt gebruiken.

Kennisnet

6. Ontwikkelingen leermiddelenmarkt

15 jaar aanbesteden van leermiddelen, er is veel gebeurd, maar weinig veranderd.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe kunnen we de markt openbreken, of is dit niet mogelijk?

Ramon Nieuwenhuizen, facility consultant bij Inkada

7. Praktisch omgaan met info in de school

Elke leerkracht, elke school, heeft te maken met informatie. Er komt informatie tot je, je gebruikt en verwerkt en voegt informatie toe, en er gaat informatie uit naar anderen. De laatste jaren neemt de hoeveelheid informatie niet af, maar exponentieel toe. Hoe ga je hier nu praktisch mee om? Hoe maak je het werkbaar en te overzien. Dat is waar deze workshop vanuit Kennisnet over gaat en handvatten voor aanreikt.

Kennisnet


Keuze workshopronde 2 (13:15 - 14:30)

1. ABP - Specifieke vragen

Door middel van vragen worden jullie meegenomen in de wereld van het pensioen. Hierbij worden aandachtspunten en handvatten aangereikt waarmee zowel de ouderen als de jongeren ervaren dat zij zelf aan het roer staan van hun pensioen. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om in te gaan op vragen die bij jullie spelen als het gaat over pensioen.

Marco Alberts is relatiemanager binnen ABP en neemt jullie mee in de wereld van het pensioen. 

2. Contextueel coaching

Het onderwijs is de meest gevoelige sector voor burn-out. Meer dan een kwart van alle docenten in Nederland kampt met burn-outklachten. 

In 2019 lag dit percentage op 27,4 procent van de leerkrachten in het onderwijs. 

Kortom, deze cijfers van stress- en burn-outklachten in het onderwijs zijn een duidelijk signaal: investeren in vitaliteit is hard nodig.

Bovendien betaalt investeren in gezonde werknemers zichzelf terug. Zeker als je bedenkt dat het personeel het kapitaal van je organisatie is en docenten een belangrijk rolmodel zijn voor de volgende generatie. 

Er ligt dus een grote uitdaging voor onderwijsorganisaties. 

 

Maar wat maakt dat mensen uit balans raken? Welke invloeden spelen hierin een rol?

In deze workshop ontdekken we dit samen vanuit het contextuele gedachtegoed. Een contextueel coach laat je vanuit verschillende invalshoeken naar de mens kijken. Zo worden veel zaken belicht die gaan over je persoonlijke geschiedenis, vaardigheden en patronen die je hebt ontwikkeld. Deze kunnen helpend zijn, maar misschien je handelen ook in de weg staan. Vanuit het contextuele denken werken we zonder oordeel en om de pathologie heen. Het gaat niet om goed of fout, maar om de invloed van generaties. 

 

Wil je het contextuele gedachtegoed ontdekken? En meer weten over het laten coachen van personeel? Dan ontmoet ik je graag bij deze workshop.’

 

Marco Knol, coach & trainer bij Connext.

3. Digital Readiness & Privacy binnen het aanmeld proces

Elk jaar melden zich nieuwe leerlingen aan bij jouw school, geweldig!

 

Maar het aanmeldproces is op vele scholen nog niet volledig digitaal en daardoor erg tijdrovend en foutgevoelig.

Hoe zorg jij ervoor dat je tijdens het aanmeldproces privacygevoelige informatie in overeenstemming met wettelijke richtlijnen opslaat en verwerkt?

En hoe doe je dit in 2024 als de overheid verwacht dat je één centraal aanmeldmoment kunt faciliteren?

 

Tijdens deze mini workshop gaan we aan slag met al deze vraagstukken gekoppeld aan het thema aanmelden.

Wil jij ook weten of jullie aanmeldproces digital ready, privacy-proof en klaar is voor 2024?

Na deze workshop ga je naar huis met een aantal praktisch toepasbare en snelle verbeteringen!

 

Liz Dijk van Get There.

 

 

4. Geef je talent glans                   

Wordt steeds eigen-aardiger en maak de weg vrij om je talent te gebruiken!

 

Kijken naar mensen vanuit de invalshoek van talent of kwaliteit is positief: je probeert het beste in de mensen om je heen en jezelf te ontdekken. Van daaruit kun je jezelf en de ander stimuleren iets met deze kwaliteiten te doen in het leven. Als je dié kwaliteiten gebruikt die precies bij jou én de situatie passen, zal dat over het algemeen positieve effecten hebben voor jezelf en je omgeving. Soms valt dit niet eens zo op, omdat de manier waarop je je gedraagt zo passend is. Je bent dan gewoon jezelf. In deze actieve workshop begrijp je welke soort situaties of personen het beste in je boven brengen en welke of wie je te veel energie kosten. De dingen op je eigen manier doen, leidt niet alleen tot goede resultaten, het geeft ook veel plezier!

 

Carola Peper is als Pittige Boodschappendame ruim 20 jaar trainer & coach (teambuilding & persoonlijke effectiviteit) vanuit het uitgangspunt dat iedereen ruimschoots talent heeft om z’n werk met veel energie en plezier te doen. 

 

 

5. Employee Journey                     

Elke organisatie en alle medewerkers ondervinden de gevolgen van een oververhitte arbeidsmarkt. Hoe ga je daar als HR/PO professional mee om? Wat kan je doen om zoveel mogelijk talent voor je organisatie aan te trekken? En eigenlijk nog belangrijker tegenwoordig, hoe behoud je je huidige personeel? Werknemers zijn namelijk het onderscheidende vermogen voor succes.

Door middel van het in kaart brengen en optimaliseren van de employee journey van jouw organisatie, kan je antwoord geven op de bovenstaande vragen. De employee journey is de reis die een medewerker aflegt binnen de organisatie van aanname tot vertrek. We zullen tijdens deze workshop verschillende tips & tricks delen om hier de dag na de workshop al mee aan de slag te kunnen gaan!

Peter Dijkstra, business consultant HR/Payroll bij Gjald

6. Sterkste schakel                  

Waar wil je graag met je team naartoe werken? De afwezigheid van vertrouwen, de angst voor confrontaties, het gebrek aan betrokkenheid, het mijden van verantwoor­de­lijkheid en te weinig aandacht voor resultaten kunnen de onderlinge samenwerking en het teamresultaat frustreren. In deze workshop doe je een nulmeting om te zien waar je team nu staat en bespreek je met de overige deelnemers hoe zij juist focussen op de positieve aspecten van samenwerking en hoe successen leiden tot geanimeerde gesprekken over de toekomstambities. Het onderlinge vertrouwen neemt toe als mensen in dialoog met elkaar positieve beelden en ervaringen delen en praten over wat ze graag zouden willen. Dit genereert bij de betrokkenen energie en zelfvertrou­wen om stappen te zetten en tot actie over te gaan.

 

Bijzonder is dat de sensatie (enthousiasme, zelfvertrouwen) van de ervaring zelf opnieuw gecreëerd wordt door het vertellen erover: van inhoudelijke reflectie naar elkaar inspireren. Verhalen over concrete acties en topervaringen bieden ideeën en prikkelen anderen om te kijken hoe je onderliggende idealen en waarden via acties kan waarmaken. Opbrengst: Een groep mensen met een gezamenlijk doel die elkaar weten te vinden, zijn keer op keer in staat tot nieuwe stappen.

Trainer de Pittige Boodschappendame

7. Wat gebeurt er in de wereld?       

Veranderingen gaan steeds sneller en we ervaren steeds meer complexiteit. Om relevant te blijven zullen (onderwijs) organisaties hierop moeten anticiperen.

Hoe kunnen stafspecialisten in een snel veranderende context een waardevolle bijdrage blijven leveren? Vaak heb je de handen al vol met reguliere werkzaamheden en komen er steeds weer nieuwe dingen bij.

In deze interactieve workshop leer je praktische werkwijzen hanteren die er voor zorgen dat er tijd en ruimte is voor de ontwikkeling van (nieuwe) waardevolle diensten die bijdragen aan de bedoeling van jouw organisatie.

Harold den Heijer is oprichter van Controlyse. Een organisatie die stafspecialisten helpt om zich te ontwikkelen tot gewaardeerde ondersteuners die aantoonbaar bijdragen aan organisatieresultaten.

 

* De beschikbaarheid van sommige workshops is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het kan daarom voorkomen dat de organisatie genoodzaakt is om bij te weinig aanmeldingen een workshop te cancelen, of bij te veel aanmeldingen sommige deelnemers te verzoeken voor een andere workshop te kiezen.